In KENWIB is meerjarige samenwerking verankerd tussen overheden, ondernemers en onderwijs.

Deelname aan KENWIB als meerjarige partner is mogelijk. Thema’s voor groepen van afstudeerders kunnen worden ingebracht en binnen een specifieke context van bedrijf of instelling worden uitgewerkt. De verschillende deelnemende leerstoelgroepen van de TU/e staan garant voor passende selectie van ‘energieke’ afstudeerkandidaten.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het coördinerende team.

Sedert 2009 zijn belangrijke partners: Gemeente Eindhoven, de provincie Noord Brabant, het Promotie Installatie fonds (PIT) en vanuit het TU/e programma ‘Smart Energy Regions Brabant’. Een belangrijk deel van de KENWIB studie – en kennisuitwisseling activiteiten is financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van deze partners

Voorts hebben sedert 2009 tientallen bedrijven en instellingen op projectbasis bijdragen geleverd aan KENWIB activiteiten, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gegevens en expertise en het leveren van hoogwaardige begeleiding.

De leerstoelgroep CME van de TU/e regelt voor dit programma inhoudelijke interfacultaire afstemming op expertise gebieden van technische energie- en bedrijfskundige vraagstukken (www.tue.nl/cme).